• Virtual qabıllawxana
  • Sayt kartasi
  • Saytqa kiriw

Turan diyarınıń pidayı xalqı…

Turan dep atalǵan bul úlkedegi tariyxıy maydanda qaraqalpaqlar menen tuwısqan ózbek, qazaq, túrkmen hám basqa xalıqlar menen ázelden birge ónip-ósken áyyemgi xalıqlardan biri sıpatında tán alınǵan gózzal úlkedegi tariyx maydanında qaraqalpaqlar tuwısqan ózbek, qazaq, túrkmen hám basqa xalıqlar menen erte dáwirlerden birgelikte ónip ósken eski…

Veteranlar hámiyshe júregimizde!

Sheripbaev Aybek Rozimbaevich Respublika Mánawiyat hám márifat orayı janındaǵı “Márifat” úgit-násiyatshılar jámiyetiniń Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha bas qánigesi. Insaniyat tariyxta júdá kóp urıstı basınan keship, bulardıń ishinde eń úlkeni XX ásirdiń ekinshi yarım jıllıqta bolıp ótken 50 mıńnan zıyat adamnıń ómirin qurtqan urıs bolıp, bul ekinshi…

#Uyde qalıń! #Shawqımsız karantin! #Koronavirus biz seni jeńemiz!

Házirgi waqıtta Ózbekstanda koronavirus infekciyası  dizimge alınǵanlar sanı 13-aprel dúyshembi kúni 896 adamdı quramaqta. Ózińiz hám jaqınlarıńızdı saqlań! Úyde qalıń hám kitap oqıń!Biz siz benen birgemiz! Elimizge koronavirus pandemiyası kirip keliwi menen xalqımız ushın sınawlı dáwir baslandı. Prezidentimiz koronavirus penen baylanıslı jaǵday boyınsha xalqımızǵa qılǵan…

2020-jıl 7fevral kúni Xojeli rayonı Xalıq tálim bólimine qaraslı 5 sanlı ulıwma bilim beriw mektebinde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl3-maydaǵı «Ruwxıylıq-aǵartıw jumısları nátiyjeligin asırıw boyınsha qosımsha is-ilajlar dástúrin»degi PQ-4307-sanlı Qararınıń orınlanıwın támiyinlew hám de Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2019-jıl 31-dekabrindegi «Uzliksiz manaviy tarbiya koncepciyasın tastıyqlaw hám onı ámelge asırıw is-ilajları» haqqındaǵı 1059-sanlı Qararınıń mazmun-mánisin jámiyetshilik ortasında keń en jaydırıw maqsetinde Xojeli rayonı Xalıq tálim bólimine qaraslı 42 ulıwma tálim mektepleriniń jaslardı shaqırıqqa shekemgi tayyarlaw páni oqıtıwshıları qatnasında seminar treng bolıp ótti.

Ushırasıwǵa Xojeli rayonı hákimi Mánawiyat hám márifat Keńesiniń baslıǵı J.Ermashev, rayon qorǵanıw isleri boyınsha nuranıyler keńesi baslıǵı U.Nurjanov, Respublika Ruwxıylıq hám aǵartıw orayı Qaraqalpaqstan bólimi baslıǵı Q.Yusupov, Qorǵanıw Ministri janındaǵı Jámiyetshilik Keńesi Qaraqalpaqstan Respublikası aymaqlıq bólimi qániygesi G.Palvonova, Respublika Ruwxıylıq hám aǵartıw orayı Xojeli rayonı…

Nókiste Prezident mektebi oqıwshı jasları menen ushırastıw bolıp ótti.

Respublika ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq orayı Qaraqalpaqstan bólimi tárepinenpaytaxtımızdaǵı Prezident mektebi oqıwshı jasları menen ushırasıw shólkemlestirildi. Ilajda Ózbekstan xalıq artisti Zuxra Ashurova, ózbek milliy akademiyalıq teatrı aktyorı F.Batirov, Respublika ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq orayı Qaraqalpaqstan bólimi baslıǵı Q.Yusupov hám oqıwshı jaslar qatnastı. Prezident mektebine Respublika ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq orayı Qaraqalpaqstan bólimi tárepinen…

Watan qorǵawshıları kúni bolıp ótti

14-yanvar kúni Watan qorǵawshıları kúni múnásibeti menen Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalası Berdaq atındaǵı qaraqalpaq Mámleketlik Akademiyalıq  muzikalı teatrında  «Watansúyiwshilik-miliy joqarılıw kepili» temasında ilaj bolıp ótti. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarı Keńesiniń baslıǵı, aymaqlıq a’skeriy-ha’kimshilik sector basli’g’i’ M.T.Erniyazov, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Watan qorǵawshılarına jollaǵan bayram qutlıqlawın oqıp esittirdi…

«Til bar eken millet jasaydı»

15-oktyabr kúni Arqa-batıs áskeriy okrugi Nókis gornizonında “Mámleketlik til haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikası Nızamı qabıl etilgeniniń otız jıllǵı múnásibeti menen “Til bar eken millet jasaydı” atamasında ruwxıy-aǵartıwshılıq ilajı ótkerildi.     Arqa-batıs áskeriy okrugi basqarıw apparatınıń juwapker oficerleri, áskeriy xızmetshiler hám Qurallı Kúshler veteranları qatnasıwında ótkerilgen…

MOYNAQTA «MILLIY QOSIQ NAMALARIMIZ MAQTANISHIMIZ» SÚRENI ASTINDA JARIS ÓTKERILDI.

26-sentyabr kúni Moynaq rayonında Rayonlıq Hayal-qızlar komiteti, Mánawiyat hám márifat bólimi hám Mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi menen birgelikte Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 5 áhmiyetli baslamasınıń birinshi jónelisi tiykarında mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemeleri arasında “Milliy qosıq namalarımız maqtanıshımız” súreni astında jarıs ótkerildi.       Jarısta rayondaǵı…

ÁSKERIY XÍZMETSHILER ARASÍNDA KITAPQUMARLÍQ AKCIYASÍ ÓTKERILDI

24 sentyabr kúni Nókis rayonı aymaǵında jaylasqan 71181-sanlı áskeriy bólimde Húrmetli Prezidentimiz tárepinen belgilep berilgen 5 áhmiyetli baslamanıń orınlanıwın támiyinlew, sonday aq, áskeriy xızmetshiler hám olardıń shańaraq aǵzaların kitapqumarlıqqa jáne de qızıqtırıw maqsetinde kitapqumarlıq akciyası ótkerildi.       Respublika Mánawiyat hám márifat orayı Qaraqalpaqstan…

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDA “MÁNAWIYAT FESTIVALÍ” ÓTKERILDI

Respublika Mánawiyat hám márifat orayı, “Márifat” úgit-násiyatshılar jámiyeti hám Qaraqalpaqstan Respublikası Mánawiyat hám márifat Keńesi tárepinen usı jıldıń 18-19-sentyabr kúnleri qaraqalpaq hám ózbek xalqı mánawiy-mádeniy miyrasınıń ózine tán ózgeshelikleri, jaqın tárepleri, márifiy áhmiyetin jarıtıw hám xalıq arasında mámleketimizde sońǵı jıllarda ámelge asırılıp atırǵan keń kólemli…