• Virtual qabıllawxana
  • Sayt kartasi
  • Saytqa kiriw

Maqset hám wazıypalar

Respublika Mánawiyat hám márifat orayı Qaraqalpaqstan bóliminiń maqset hám wazıypaları

 

Bólimniń tiykarǵı maqseti – milliy mánawiyatımızdıń mazmun hám áhmiyetin, tamırların, biybaxa hám qaytalanbas úlgileri, onıń búgingi kúndegi rawajlanıw principleri haqqında anıq maqsetke qaratılǵan dawamlı, tásirsheń hám zamanagóy usıl hám qurallardan paydalanǵan halda úgit-násiyat jumısların alıp barıw;

keń jámiyetshilik wákilleri arasında watanǵa muhabbat hám sadıqlıq, pidayılıq, eń áhmiyetlisi olarda baylanıslılıq pazıyletlerin tárbiyalaw, milliy qádiriyatlar, úrp-ádetler, muqaddes dástúrlerimizdiń házirgi turmısımızdaǵı ornı hám áhmiyetin hár tárepleme ashıp beriwge qaratılǵan mánawiy-márifiy ilajların ótkeriw;

xalqımızdıń ásirese, jaslarımızdıń mánawiyatına keri tásir kórsetetuǵın hár qanday ishki hám sırtqı qáwiplerge qarsı qaratılǵan sistemalı hám zamanagóy úgit-násiyat jumısların alıp barıw.

Bólim usı maqsetten kelip shıǵıp, tómendegi wazıypalardı ámelge asıradı:

mámleketimizde ámelge asırılıp atırǵan sociallıq-ekonomikalıq reformalar, qabıl etilip atırǵan nızam hújjetleri, mámleketlik dástúrleriniń mazmun hám áhmiyetin xalıqtıń keń qatlamlarına jetkiziwge qaratılǵan úgit-násiyat jumısların sistemalı hám dawamlı ámelge asırıw;

keń jámiyetshilik, alımlar, qánigeler, dóretiwshi zıyalılardan ibarat “Márifat” úgit-násiyatshılar jámiyeti menen birgelikte orınlarda jumıslardı shólkemlestiriw;

dúnyada júz berip atırǵan quramalı geosiyasiy hám ideyalıq-ideologiyalıq proceslerdiń mazmun hám áhmiyetin hár tárepleme tereń jarıtıp barıw, terrorizm, diniy ekstremizm, dogmatizm, separatizm, adam sawdası, “ǵalabalıq mádeniyat”, narkobiznes hám basqa qáwiplerge qarsı nátiyjeli ideyalıq gúres alıp barıw;

jámiyetimizdiń turaqlı rawajlanıwına tosqınlıq etip atırǵan ishki qáwipler – el-jurt táǵdirine biypárwalıq, jergiliklilik, urıw-aymaqshılıq, shańaraqlıq qádiriyatlar hám jaslar tárbiyasına itibarsızlıq sıyaqlı jaǵdaylarǵa shek qoyıwǵa qaratılǵan is-ilajlardı islep shıǵıw hám ámelge asırıw;

milliy ideyanı elimizde jasap atırǵan barlıq millet hám elatlar, sociallıq qatlam wákilleri arasında keń úgit-násiyatlaw, dóretiwshilik ruwxın ulıwmalıq sociallıq háreketke aylandırıw, erteńgi kúnge isenim sezimlerin kúsheyttiriw;

mánawiy-márifiy úgit-násiyat jumısları nátiyjeliliginiń ilimiy tiykarlanǵan monitoringin támiyinlewge qaratılǵan sociologiyalıq izertlewler ótkiziw;

jaslarda salamat dúnyaqaras, atap aytqanda, kitapqumarlıq kónlikpesin qáliplestiriw, internet, málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınan aqılǵa say paydalanıw mádeniyatın arttırıw, olarda ideyalıq hám málimleme qáwiplerine qarsı ideologiyalıq immunitetti kúsheyttiriw;

máhállelerde jaslar menen islew, usı qatlamdı sociallıq-ekonomikalıq belsendilestiriwde jámiyetlik shólkemleri menen birge islesiwdi jolǵa qoyıw;

xalqımızdıń tariyxıy miyrası, úrp-ádetleri hám milliy tárbiya dástúrlerin asırap-abaylaw, keń jámiyetshilik qatlamları, ásirese, jaslarımız arasında dinler aralıq keńpeyillik, milletler aralıq tatıwlıq hám óz ara mehir-múriwbet ortalıǵın bekkemlew, sonday aq, jámiyetimizde salamat turmıs tárizin qáliplestiriw boyınsha is-ilajlar islep shıǵıw hám engiziw;

ata-ana, shańaraq hám máhálle, tariyxıy estelik, milliy maqtanısh, kámil insan tárbiyası menen baylanıslı tuyǵı hám túsiniklerdi jas áwlad qálbi hám sanasına tásirsheń qurallar arqalı sińdiriw, ájdadlarımızdıń bul baradaǵı miyrasın búgingi rawajlanıw talapları menen baylanıslı halda rawajlandırıw, úgit-násiyat jumısların milliy hám ulıwma adamzatlıq qádiriyatlar birligi tiykarında shólkemlestiriw;

televidenie, radio, baspasóz imkaniyatlarınan tolıq paydalanıp, túrli atama hám kórinistegi sociallıq roliklar tayarlaw, zamanımız qaharmanları – jetekshi, aldınǵı pikirli, hámmege órnek bolǵan shaxslardıń turmısı hám iskerligi menen jámiyetshilikti tanıstırıw, olardıń túrli unamlı baslamaların ámelge asırıwǵa tosıq bolatuǵın illetlerdi, túrli mashqalalardı kóterip shıǵıw.

Joqarıdaǵı wazıypalardı Bólim óz iskerliginiń tiyisli is-ilajlar dástúrleri arqalı ámelge asıradı.